Grunnebetet Bockberg

Upprustning av naturbete/strandäng, som öppnar upp den åländska landskapsbilden i norra Hammarland. Det gamla kobetet vid samfälld strand mot Korsnäsfjärden och unika kanalinlopp till Norrviken i Strömma är i dagsläget svårtillgängligt. Projektet bidrar till bättre tillgänglighet till området, både från land och hav. Platsen är en gammal fiske- och båtplats och troligen har ett också ett varv funnits här. Området har ett mycket varierande trädbestånd och förutom de vanliga trädslagen även lönn, alm, vildäppel och hassel – alltså alla på Åland förekommande trädslag (förutom idegran). Naturen är variationsrik; gamla ståtliga träd, höga branta berg och fin utsikt mot fjärden och Geta.

LAGs motivering: Projektet återskapar och tillgängliggör öppna kulturlandskap och främjar den biologiska mångfalden

 

Projektägare: Jan Holmes (FO-nr: 1338020-9)
Projekttid: 9.3.2018-31.12.2019
Diarienr: ÅLR 2018/2931
Utbetalt stöd: 3 148,73 €
Totala redovisade kostnader: 5 247,88 €
Projektstatus: Avslutat

Antal redovisade talkoarbetstimmar: 221
Deltagande personer i projektet: 6
Deltagande ungdomar: 1

skylt på naturbete
Betet till höger, utsiktsplats till vänster
Utsikten uppe på berget
Skylten vid infarten till Espholmsvägen, Strömma

Foton: Alexandra de Haas

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved