Expedition Skärgårdshavet Åland

Projektet skall bidra till en miljöfostran av morgondagens miljömedvetna vuxna och beslutsfattare, som kan förvalta havet och skärgårdsmiljön på ett hållbart sätt. På ett konkret och underhållande sätt introducerades barn och ungdomar till havets spännande växt- och djurliv när de tillsammans med vuxna besöker gästhamnar i den åländska skärgården.

Projektägare: Företagsam Skärgård
Kontaktperson: 
Projekttid: 29.1.2019 – 31.12.2020
Diarienr: ÅLR 2019/850
Beviljat stöd: 45 372 €
Total budget: 75 620 €
Projektstatus: Pågående

LAGs motivering:
Projektet marknadsför och tillgängliggör natur- och kulturarv, sprider kunskap om principerna för hållbar utveckling samt ökar naturglädjen hos barn och unga.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved