Expedition Skärgårdshavet Åland

Projektet skall bidra till en miljöfostran av morgondagens miljömedvetna vuxna och beslutsfattare, som kan förvalta havet och skärgårdsmiljön på ett hållbart sätt. På ett konkret och underhållande sätt introducerades barn och ungdomar till havets spännande växt- och djurliv när de tillsammans med vuxna besöker gästhamnar i den åländska skärgården.

Projektet är en mall från ett tidigare genomför projekt kring Åbo under perioden 2017-2018, där syftet var att främja en hållbar turism till åboländska gästhamnar samt likaledes öka kunskapsnivån kring naturens och havets tillstånd. Paraplyorganisationen Finlands Öar – Suomen Saaret (FÖSS) ledde projektet och förklarar projektets syfte enligt följande: ”Vi vill bidra till en miljöfostran av morgondagens miljömedvetna vuxna och beslutsfattare, som kan förvalta havet och skärgårdsmiljön på ett hållbart sätt.”

Projektet hade som målsättning efter perioden att också sprida konceptet vidare till den åländska delen av Skärgårdshavet. Efter att projektet gjort sin slutrapport initierades diskussioner med paraplyorganisationen för den åländska skärgården – Företagsam skärgård r.f. under hösten 2018.

 

Projektägare: Företagsam Skärgård
Kontaktperson: 
Projekttid: 29.1.2019 – 31.12.2020
Diarienr: ÅLR 2019/850
Beviljat stöd: 45 372 €
Total budget: 75 620 €
Projektstatus: Pågående

LAGs motivering:
Projektet marknadsför och tillgängliggör natur- och kulturarv, sprider kunskap om principerna för hållbar utveckling samt ökar naturglädjen hos barn och unga.

skylt i Bodö
Skylt i Bodö
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved