Festplats Björkö

Björkö byalag planerar att bygga en gemensam festplats på Björkö i Kumlinge kommun. I nuläget finns en midsommarstång och ett enklare plankgolv i anslutning men man behöver bygga ut för att öka möjligheterna till gemensamma evenemang, med uppträdanden, försäljning och festligheter i alla väder. Detta skulle skapa förutsättningar för mer aktivitet och sammanhållning på ön. Man kommer att bygga en scen med anslutande dansbana samt en byggnad för fikaförsäljning och förvaring av gemensamma möbler m.m.

Projektägare: Björkö byalag rf
Kontaktpersoner: Karl Samuelsson
Projekttid: 1.12.2021-30.10.2023
Diarienr: ÅLR 2021/10348
Beviljat stöd:  21 252 €
Total budget: 35 420 €
Projektstatus: Pågående

LAGs motivering: Projektet skapar en samlingspunkt som kan öka attraktionskraften för platsen och stärka gemenskapen och delaktigheten.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved