Renovering av Bamböle bryggas hopptornsdel

Finströms kommun har förbättrat säkerheten och tillgängligheten i Bamböle badstrand genom att renovera den yttersta delen av bryggan där hopptornet står samt bygga en ramp till omklädningsrummen.

Projektägare: Finströms kommun
Kontaktpersoner: Mattias Andersson
Projekttid: 11.03.2022-31.01.2023
Diarienr: ÅLR 2022/1998
Beviljat stöd: 6 244 €
Total budget: 8 244 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 8

LAGs motivering: Projektet förbättrar standarden på en välbesökt strand som höjer attraktionskraften för lokalbefolkningen, särskilt viktig för barn och unga.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved