Vandring på Åland

Projekt ’Vandring på Åland’ är baserat på ett helhetskoncept som arbetades fram under 2017/2018 i ett samarbete mellan Visit Åland och landskapets Fastighetsverk. Syftet med konceptet var att fastställa gemensamma riktlinjer och åtgärder som kan appliceras på alla vandringsstigar och -leder på Åland. 

På detta sätt ges det en möjlighet att skapa en ny reseanledning på Åland med ett kvalitativt helhetsintryck. Konceptet är sammanställd i en digital manual och beskriver följande åtgärder: väg och -parkeringsskyltar, markeringsstolpar, informationsskyltar vid startplats, informationsskyltar längs med stig/led, rastplats, markering av stig/led, tryckt och -digitalt informationsmaterial inklusive en vandringskarta, fotografering samt förvaltning. 

Projekt ’Vandring på Åland’ är ett samarbete mellan Visit Åland, 12 kommuner och 22 vandringsstigar och- leder på Åland. Detta projekt fokuserar på att genomföra följande åtgärder: tydlig vägskyltning, informationsskylt vid startplats och markeringsstolpar, tryckt och -digitalt informationsmaterial, förbättring av fysisk tillgänglighet samt möjlighet till rastplats. Resultatet av projektet gynnar både lokalbefolkning och besökare utifrån i alla åldrar samt främjar hälsa och välmående. 

På Åland finns en stor variation av vandringsstigar och -leder, där var och en kan hitta sin favorit på basen av det geografiska läget, flora och fauna, sevärt och kultur, sträcka och svårighetsgrad. 

Målsättningen med projektet är att bättre synliggöra och digitalisera informationen för vandraren. Det ska vara lätt att hitta, förstå och vandra. Detta projekt är ett led i ett långsiktigt arbete med att bygga en reseanledning kring vandring på Åland och på så sätt stärka det gemensamma arbetet mot ett hållbart och bärkraftigt samhälle.

LAGs motivering: Projektet gynnar både lokalbefolkning och besökare utifrån i alla åldrar samt främjar hälsa och välmående.

Projektägare: Visit Åland
Kontaktpersoner: Camilla Sommarström
Projekttid: 
31.05.2019 -28.02.2021
Diarienr: 
ÅLR 2019/4457
Beviljat stöd: 
49 465,84 €
Total budget: 
82 443,07 €
Projektstatus: 
Avslutat

Deltagande personer i projektet: 200 st
Deltagande ungdomar: 25 st
Arbetade frivilliga timmar: 1057

rastbord i naturen
skylt i naturen

Lyssna här på Satu Numminens sommarprat i Ålands Radio 2020, där hon berättar om det stora engagemanget på Kumlinge och om bl.a. projektet Vandring på Åland.

talko
stolpar i båt
personer talko ute
stolpar
skylt
bildcollage vandring jurmo
skyltar
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved