Demokrati med film i skärgården

skunk

Projektets syfte är att utveckla och stärka ungas engagemang, kunskap om och påverkan i lokalsamhället med hjälp av kunskaper kring film och filmskapande samt kreativitet. Detta sker genom skapande, diskussioner och reflektioner med film och media som redskap på workshops och läger samt genom utveckling av metoden film as a summerjob.

LAGs motivering: Projektet sysselsätter unga i skärgården och väcker intresse för demokrati och samhällsengagemang.

 

Projektägare: SKUNK – Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation
Kontaktpersoner: Emelie Hanström
Projekttid: 
01.09.2019-30.09.2020
Diarienr: 
ÅLR 2019/3201
Beviljat stöd: 
35 100 €
Total budget: 
58 500 €
Projektstatus: 
Pågående

022016-040
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved