Utbyggnad av båthus i Vårdö

Projektet ska bygga ut båthuset i Vårdö för att skapa en bättre miljö för de frivilliga sjöräddare. Genom en utbyggnad på 48 kvm kan sjöräddarna sedan duscha, byta om, gå på toaletten osv före och efter uppdragen. Övervåningen kommer också lånas ut till andra ideella föreningar till självkostnadspris (el, vatten).

Projektägare: Ålands Sjöräddningssällskap rf
Kontaktperson: Ralf Hellman
Projekttid: 1.8.2021-31.03.2023
Diarienr: ÅLR 2021/5674
Beviljat stöd:  44 998,80 €
Total budget: 74 998 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 40
Arbetade talkotimmar: 450

sjöräddare

LAGs motivering till beslut:

Projektet förbättrar förutsättningarna för utförandet av en samhällsviktig frivilligverksamhet och kommer många till gagn genom att skapa en möteslokal tillgänglig för flera ideella aktiva föreningar.

LAG ansåg att genom att stödja Ålands Sjöräddningssällskap r.f:s mycket nödvändiga uppdatering av utrymmena i Vårdö, så bidrar man inte bara till att sjöräddarna betydligt mer säkert och snabbt kan rädda människoliv på havet, utan också till en positiv effekt på jämställdhet i verksamheten, samt dessutom till ett blomstrande föreningsliv i en av våra livskraftiga skärgårdskommuner – och stödjer det omgivande samhället socioekonomiskt på många plan genom en naturlig mötesplats för alla. 

LAG ansåg vidare att det är en självklarhet att vettiga lokaler gör det lättare att rekrytera och behålla frivilligarbetare inom sjöräddningen och att projektet på detta sätt ger en stor allmännytta.Många föreningar berörs som har möjligheter att nyttja utrymmena, vilket har stärkts med intyg från följande åtta aktiva Vårdöföreningar, som får förbättrade utrymmen att vistas i:

-Folkhälsan på Vårdö
-FRK (Finlands Röda Kors) Vårdöavdelning
-Första Insatsgruppen i Vårdö
-Vårdö Frivilliga Brandkår
-SKUNK (Skärgårdsungdomarnas Intresseorganisation)
-Vårdkasarnas Scouter
-Vårdö Idrottskamrater

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved