Kumlinge Kulturcentrum

Kumlinge byalag omvandlar den gamla folkskolan mitt i Kumlinge by till ett kulturcentrum. Ett sommarcafé har drivits som ett ungdomsprojekt sommartid och därtill erbjuder man också vistelsestipendier för kulturarbetare som vill ha arbetsro under allt från tre månader till ett år. Syftet är att skapa en mötesplats för lokalbefolkningen, skärgårdens besökare och kulturskapande. Projektet kommer att: – uppliva bykärnan – kulturaktiviteter, utställningar – samarbete med företagare och andra föreningar.

LAGs motivering:
Projektet har som målsättning att skapa en levande mötesplats för kulturskapande, öbor och skärgårdens besökare.

Foto: Stefan Öhberg, lånad bild från Nya Åland

Projektägare: Kumlinge byalag
Kontaktpersoner: Stefan Prokupek, Thorsten Krüger, Airi Pettersson
Projekttid: 26.02.2016-31.12.2020
Diarienr: ÅLR 2016/1688
Beviljat stöd: 67 620 €
Total budget: 112 700 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 40
Deltagande ungdomar: 7
Arbetade talkotimmar: 2728

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved