Fiskefyrar

Ålands fiskare och Ålands Sjöräddningssällskap, i samarbete med Ålands landskapsregering, restaurerar och återställer nio fiskefyrar i Ålands skärgård; Bolmklubb, Hundklubben, Kalven, Långören, Rannö, Salklobb, Stångskär, Ytterlångskärskobb och Ådskär. Allt arbete sker med talkoarbete, frivilliga krafter. 

I samband med detta dokumenteras restaureringarna till en liten skrift inkluderande historien om tillkomsten av alla fyrar. Fyrarnas placering ses på kartan.

FLAGs motivering: Projektet bevarar och synliggör ett kulturarv och åländsk historia kring fiske och bidrar till skärgårdens kulturmiljö och ökad sjösäkerhet.

Projektägare: Ålands fiskare rf
Samarbetspartner: 
Ålands sjöräddningssällskap,
Ålands landskapsregering 
Kontaktpersoner: Fredrik Lundberg
Projekttid: 11.01.2019-31.05.2021
Diarienr: ÅLR 2019/297
Beviljat stöd: 29 700 €
Total budget: 49 500 €
Projektstatus: 
Pågår

salkobb_2019-06-26_j

Foton: Ålands Sjöräddningssällskap, Lars Gottberg

© All rights reserved