Kräftkurs

Detta projekt är tänkt som ett kurstillfälle i januari 2019 där Ålands hushållningssällskap anlitar Tomas Jansson (www.räddaflodkräftan.se). Kurstillfället är för alla som är intresserade av kräftodling och kräftfiske med flodkräftor. Kursen efterföljs av ett kurstillfälle i fält senare under 2019. Kräftor kan vara ett komplement till den ordinarie verksamheten för någon på den åländska landsbygden.

FLAGs motivering: Projektet genom kunskapsspridning om kräftodling och kräftfiske av flodkräftan kan leda till nya samarbeten, arbetstillfällen, eller diversifiering och ekonomisk tillväxt.

 

Projektägare: Ålands Hushållningssällskap
Kontaktpersoner: Kerstin Lundberg
Projekttid: 01.10.2018-31.12.2020
Diarienr: ÅLR 2018/8105
Beviljat stöd:  8 040 €
Total budget:  13 400 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 59
Arbetade talkotimmar: 290

ålandsradio flodkräfta
Klicka på bilden för att lyssna på Ålands Radios intervju

© All rights reserved