Båtförvaring norra Enklinge

Ett område vid hamnen på norra Enklinge (ca 300 m2) skall jämnas och fyllas ut. En del av området består av träd och buskage som skall röjas på talkoarbete och transporteras bort. Markarbetet utförs med grävmaskin.

På området finns sedan tidigare en provisorisk båtförvaring men då marken är sank behöver området förstoras och fyllas med krossgrus. Det ökande antalet fisketurister med släpvagnsekipage kräver även ett större område för tillfällig parkering samt utrymme vid sjösättning.

En stor och ändamålsenlig plan möjliggör båtfövaring och underhållsmöjligheter för lokala fiskare. Området kan även nyttjas som tillfällig parkering för lokala fiskare samt sportfiskare.

 

 

Projektägare: Enklinge fiskelag
Kontaktpersoner: Andreas Enqvist
Projekttid: 10.4.2019-30.09.2019
Diarienr: ÅLR 2019/3071
Beviljat stöd: 5 760 €
Total budget: 9 600 €
Projektstatus: Avslutat

FLAGs motivering: Projektet ökar tillgängligheten till fiske.

Deltagande personer i projektet: 10
Arbetade talkotimmar: 29

© All rights reserved