Fiskets ansikten

Syftet med projektet är att genom 3 olika korta videoporträtt visa hur människor skapar sin försörjning och livsstil runt fisket och fiskande på Åland. Detta för att visa att utkomst från havet fortfarande är ett möjligt val för människor som vill skapa sin egen försörjning och framtid. I porträtten är det tänkt att skildra en yrkesfiskare, en fiskeguide och en fiskodlingsarbetare. Dessa videoporträtt kommer att ackompanjera en kampanj för att främja konsumtionen av lokal fisk på Åland,samt visas under en skolturné för åländska högstadieelever.

Målsättningen är att visa hur arbetet inom fiskerinäringen ser ut på Åland idag, och ge människor en inblick bakom kulisserna. Förhoppningen är att det skall skapa en positiv bild av näringen som helhet och att det skall öka intresset för yngre människor att engagera sig i näringen.

FLAGs motivering: Projektet lyfter den allmänna kunskapsnivån gällande fiskerinäringen. Projektet är innovativt och branschöverskridande samt lyfter hela näringen och den lokala matproduktionen. Dessutom genomförs också riktad informationsinsats till unga för att visa att utkomst från havet fortfarande är ett möjligt val för människor som vill skapa sin egen försörjning och framtid.

 

Projektägare: Ålands fiskare
Kontaktperson: Fredrik Lundberg
Projekttid: 01.04.2020-31.12.2020
Diarienr: ÅLR 2020/2527
Beviljat stöd: 9 072 €
Totala kostnader: 11 340 €
Status: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 8
Arbetade talkotimmar: 44

siluett fiskare i sol

© All rights reserved