Renovering av fiskestuga på Dömmarskär

Enklinge fiskelag förvaltar en fiskestuga på holmen Dömmarskär, väster om Enklinge. Holmen är en del av Enklinges samfällda landområden och där har tidigare funnits ett fiskeläge. Stugan är i stort behov av renovering för att kunna nyttjas av kommande generationer. Tanken är att en stor del av arbetet skall utföras på talko. Målgruppen är lokala ortsbor, lokala fiskare samt sportfiskare.

FLAGs motivering: Projektet bevarar en kulturell plats kopplat till fiske och havsupplevelser

Projektägare: Enklinge fiskelag
Kontaktpersoner: Andreas Enqvist
Projekttid: 15.05.2020-30.08.2021
Diarienr: ÅLR 2020/4252
Beviljat stöd:  7 860 euro
Total budget: 13 100 euro
Projektstatus: Pågående

Fiskestuga på Dömmarskär, foto Erkki Santamala
Fotograf: Erkki Santamala 2014

Behov och bakgrund:
Fiskestugan byggdes för ca 30 år sedan på talko av fiskelagets medlemmar och övriga intresserade bosatta på Enklinge. På platsen finns flera husgrunder och spår av aktiviteter från skötfiskets dagar. Stugan har använts i förbindelse med såväl rekreation, fritidsfiske samt yrkesfiske. En för byn gemensam samlingsplats på historisk mark skapar samhörighet och bidrar till den lokala anknytningen.


© All rights reserved