Renovering av fiskestuga på Dömmarskär

Enklinge fiskelag förvaltar en fiskestuga på holmen Dömmarskär, väster om Enklinge. Holmen är en del av Enklinges samfällda landområden och där har tidigare funnits ett fiskeläge. Stugan är i stort behov av renovering för att kunna nyttjas av kommande generationer. Tanken är att en stor del av arbetet skall utföras på talko. Målgruppen är lokala ortsbor, lokala fiskare samt sportfiskare.

FLAGs motivering: Projektet bevarar en kulturell plats kopplat till fiske och havsupplevelser

Projektägare: Enklinge fiskelag
Kontaktpersoner: Andreas Enqvist
Projekttid: 15.05.2020-30.08.2021
Diarienr: ÅLR 2020/4252
Beviljat stöd:  7 860 euro
Total budget: 13 100 euro
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 18
Arbetade talkotimmar: 336

Fiskestuga på Dömmarskär, foto Erkki Santamala
Fotograf: Erkki Santamala 2014

Behov och bakgrund:
Fiskestugan byggdes för ca 30 år sedan på talko av fiskelagets medlemmar och övriga intresserade bosatta på Enklinge. På platsen finns flera husgrunder och spår av aktiviteter från skötfiskets dagar. Stugan har använts i förbindelse med såväl rekreation, fritidsfiske samt yrkesfiske. En för byn gemensam samlingsplats på historisk mark skapar samhörighet och bidrar till den lokala anknytningen.


Arbetet visade sig vara mer tidskrävande än förväntat men några större överaskningar stötte vi inte på. Fönster byttes redan hösten 2020 och målning av bräder utfördes under vintern 2021. Bordklädningen byttes under sommaren 2021 varpå vi insåg att det var nödvändigt att förlänga projektiden. Dörren renoverades under vintern 2022 och resterande jobb slutfördes sommar/höst 2022. Alla större delmoment med undantag av bryggan är förverkligade. Efter övervägande ansågs att risken med att anlägga en brygga var för stor. Platsen är utsatt för sjögång vid nordliga vindar. Solpanelen är en lyckad investering och kommer att förlänga säsongen och öka trivseln, speciellt under höst och vår.

Slutsats
Enklinge by har en nyrenoverad stuga i utmärkt skick på en fantastisk plats. Elförsörjning, ny spis och förbättrad inredning bidrar till att göra stugan än mer attraktiv som samlingsplast för kommande generationer.

© All rights reserved