Folkdans och ungdomar

På Åland hölls den första folkdansuppvisningen i samband med den stora Sångfesten i Mariehamn 1922. Folkdansarna på Åland r.f är en av avtalsparterna i Nordlekrådet, som är ett samarbetsorgan för folkdans och folkmusik i Norden. Projektet har som mål att på hemmaplan visa de nordiska folkdanstraditionerna, väcka intresse bland de unga. Varje nordiskt land och självstyrande område har en långfolkdans- och folkmusiktradition med likheter och olikheter. Varje dans har en egen liten historia att förmedla. Vår målsättning är att de folkliga traditionerna, som är en viktig del av vårt kulturarv på Åland, inte ska försvinna. Det är nu vi behöver göra en storsatsning. Därför ordnar vi som ett delmål ett speciellt läger på Ålande, under 14-16 juli 2019 för ungdomar i åldern 12-20. Vi vill nå åländska ungdomar och ge dem chansen att lära känna andra nordiska ungdomar genom dans, spel och sång samt social samvaro. Vi kan räkna med närmare 80 deltagare inklusive ledare och spelmän från olika nordiska länder som t.ex. Norge, Sverige, Danmark och Finland.

LAGs motivering: Projektet erbjuder kulturverksamhet, tillgängliggör och marknadsför kulturarv och riktar sig till unga.

 

Projektägare: Folkdansarna på Åland
Kontaktperson: Berit Lindholm
Projekttid: 16.10.2018 – 30.11.2019
Diarienr: ÅLR 2018/8691
Beviljat stöd: 8 673,55 €
Total budget: 14 455,92 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 16
Deltagande ungdomar: 21
Arbetade talkotimmar: 100

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved