Klimatsmart ekologisk odling – för alla generationer

Vi i Ekologiska Odlarna på Åland r.f. vill verka för ett ökat odlingsintresse, och att odla tillsammans med barn. Vi vill verka för att vidareutveckla odlingsformer som är ekologiska och klimatsmarta. Projektet vill även verka för ökad biodiversitet, ökad kolinlagring och bättre jordhälsa, att ta tillvara vatten samt samarbeta och dela erfarenheter. Detta är tänkt att ske genom kurser, föreläsningar, stöd och en vilja till konstruktiva lösningar. Det är även tänkt att ske genom: Brain-stormning, fortbildning, workshops, resor och gårdsbesök, med uppföljningar, utvärderingar och vidareutveckling.

LAGs motivering:
Projektet har en stor bredd och kan på ett kostnadseffektivt sätt öka medvetenheten och engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor, skapa delaktighet och naturglädje för både vuxna, barn och ungdomar.

Projektägare: Ekologiska Odlarna på Åland
Kontaktperson: Annette Häger-Ahlström
Projekttid: 31.1.2019 – 30.6.2020
Diarienr: ÅLR 2019/1016
Beviljat stöd: 43 520 €
Total budget: 77 150 €
Projektstatus: Pågående

Salladen är på kommande. Ätlig skolgård.
Ätlig skolgård, Planeringen inför uppstartern
Föreläsning med Ylva Arvidsson
Bra förarbete viktigt, Ätlig skolgård
Genomgång av tips om Stadsodling
Permakultur föreläsningen
Permakulturföreläsningen
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved