Förbättring av vattenanvändningen på Travbanan

För att inte belasta dricksvattentillgången, vill Ålands hästsportsförening anlägga en borrbrunn på deras område med en tillhörande vattencistern för lagring av vatten. Detta för att kunna sköta bevattningen av ridbanorna och travbanan vilket är ett måste för att kunna hålla dem i tävlingsbart skick.

Projektägare: Ålands hästsportsförening
Kontaktpersoner: Pia Eriksson
Projekttid: 08.04.2020-01.09.2021
Diarienr: ÅLR 2020/2819
Beviljat stöd: 12 842,40 €
Total budget: 21 404 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 20
Arbetade talkotimmar: 67,5

Ålands Hästsportförening r.f. förenar alla hästidrottsgrenar på anläggningen och vill kunna utvecklas och ha mera aktiviteter på området. För att detta ska bli möjligt behöver banorna och anläggningen hållas i absolut toppskick då hästar är känsliga individer och lätt blir skadade. Denna investering kommer att innebära att vi med gott samvete kan hålla banorna i skick utan att belasta dricksvattentillgången. Efter den torra sommaren 2018 tycker vi att det känns väldigt tokigt att bevattna banorna med renat dricksvatten som vi nu gör och tycker därför att detta projekt bidrar till ett hållbarhetstänk.

Utdrag från slutrapporten

Målet var att vi skulle bli självförsörjande på vatten till våra banor. Eftersom årstiden inte tillåter att vi prövar hela systemet så vet vi inte säkert men enligt de som jobbat med det ska det fungera bra. Det betyder att vi inte kommer att belasta dricksvattenreservoarerna vilket känns rätt. Det som vi behöver förbättra framöver är distrubutionen av vattnet till våra banor. Dels med en bevattningsanläggning som kan sköta sig själv på tidbanorna (det är inte möjligt på travbanan) dels med en nyare vattenbil alternativt vattentank att ha bakom traktorn.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved