Kumlinge Utegym

Föreningen Folkhälsan i Kumlinge avser att bygga ett utegym i närheten till Kumlinge skola
på mark som ägs av kommunen som redan godkände projektet. Utegymmet ska lyfta folkets vilja till motion utomhus och ska förses med olika dels inköpta och dels hembygda konstruktioner och träningsredskap. Området förses även med möjlighet att rasta och fika direkt på plats. Marknadsföringen är en stor del av projektet och fokuserar på olika målgrupper och kommer att använda både digitala och printmedier.

Projektägare: Föreningen Folkhälsan i Kumlinge r.f
Kontaktpersoner: Stefan Prokupek
Projekttid: 26.4.2021-31.12.2022
Diarienr: ÅLR 2021/3283
Beviljat stöd:  17 393,40 €
Total budget: 28 989 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 25
Arbetade talkotimmar: 663

LAGs motivering till beslut: Projektet skapar hälsofrämjande fritidssysselsättning i utemiljö på en strategisk plats i en skärgårdskommun.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved