Windjammerns barn – Syltorkestern

Jazzprojektet Windjammers barn – Syltorkestern, på Åland med omnejd innefattar interaktiva föreställningar i skolor och daghem, öppna jam för barn och ungdomar och seglats till Herräng Dance Camp.

LAGs motivering: Projektet skapar möjlighet till nya nätverk och mötesplatser för barn och ungdomar och har en positiv effekt på jämställdhet, välbefinnande och delaktighet.

Projektägare: ABF-Åland
Kontaktpersoner: Sofia Enros
Projekttid: 4.2.2018-30.6.2021
Diarienr: ÅLR 2018/1099
Beviljat stöd:  49 999,80 €
Total budget: 83 333 €
Projektstatus: Pågående

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved