Stillhetens trädgård

Stillhetens trädgård vid anrika Sunds prästgård, uppförd 1788, kommer undan för undan att väckas ur sin törnrosasömn tack vare engagerade frivilliga inom föreningen Den Inre Oasen r.f. Trädgården kommer att bli en källa för stillhet och ro, men även för kunskap, skönhet och upplevelse. Genom föreningens kärnverksamhet kan tillgängligheten både fysiskt och mentalt bli en oas för många människor. Projektet innefattar anläggandet av köksträdgården på västra sidan och restaurering av befintlig stenmur och terrass på södra sidan om huset. Köksträdgården består av tre terrasser (10 m långa) med gångar för rullstolsbundna emellan. Bredvid terrassen med odlingslådor byggs ett redskapsskjul upptill som fortsätter med ett växthus nertill och en stor sittplats utanför växthuset.

Projektägare: Den Inre Oasen rf
Kontaktpersoner: Marie-Louise Nordberg
Projekttid: 06.05.2021-30.09.2023
Diarienr: ÅLR 2021/3616
Beviljat stöd:  49820,28 €
Total budget: 83033,80 €
Projektstatus: Pågående

LAGs motivering: Projektet är en kulturgärning som återställer, utvecklar och tillgängliggör en anrik plats för rekreation i naturen. Projektet ökar attraktionskraften i området för boende och besökare, skapar delaktighet och genomförs på ett kulturbevarande och utvecklande sätt.

Projektets behov och bakgrund
DIO r.f. är en ideell förening för rekreation- och retreatverksamhet med 78 medlemmar och ung 30 frivilligarbetare. Prästgården från 1788 renoveras till retreatgård, Finlands äldst- och bäst bevarade prästgård i sten. Med medel från olika fonder och mycket talkoarbete är man långt på väg med den nedre våningen. Trädgården är en pärla mitt i Sunds kulturvagga med den gamla kyrkan från 1300-talet, prästgården och slottet bara någon km ifrån. Den gamla trädgården är i behov av upprustning med bibehållande av gamla kulturväxter från olika epoker då de boende på prästgården satt sin speciella prägling på trädgården. Det är hög tid att bevara det gamla med nya hållbara metoder för följande århundraden. DIO riktar sig med Stillhetens Trädgård till alla medvandrare som vill njuta av den speciella stämning som råder i Sunds hjärta, där kyrkan hälsade de svenska kungarna välkomna på sin färd till sitt slott i Kastelholm, när de anlände med sina segelskepp genom den då bredare farleden nedanför kyrkan och den ståtliga prästgården. Behovet är dessutom att försöka få människor att förstå att projektet också är en kulturgärning: Stillhetens Trädgård i kulturens vagga kan genom sin skönhet ge människor i alla åldrar och livssituationer en estetisk, stimulerande och rogivande påfyllning som är livsviktig i vår ”heluppdaterade” tillvaro.

Projektets mål
Målet för projektet är en trädgård till nytta, till glädje och till kreativ rekreation. Det är en kulturell satsning på något som sedan länge ropat på hjälp. Trädgården inbjuder till rofylld aktivitet i naturens eget musikstycke. Till målgrupperna hör barn och ungdomar med sina specifika behov, unga vuxna med studier eller arbetslöshet, människan mitt i livet med familj, karriär, stress och risk för utbrändhet. De yngre pensionärerna, kanske med husfolksuppgifter på gården till de äldre och de riktigt gamla som kanske inte orkar gå, men kan sitta i rullstol och därmed också med hjälp kunna ta sig fram runt hela trädgården. Här finns allt från konfirmander och ungdomsgrupper, människor med specifika behov, sjukskrivna, arbetslösa/permitterade, invandrare, flyktingar, föreningar och institutioner samt sist, men inte minst den stressade nutidsmänniskan som åkt bort från all stress för att under en 3-5-7 dagars retreat också vandra i den tysta trädgården. Pilgrimer hör också till målgruppen. Alla är lika viktiga! Målet: en kultursatsning i 1700-talsträdgården. Resultaten följs naturligt upp genom hela retreat- och rekreationsgårdens målsättning: att Stillhetens Trädgård genom att vara terapeutisk till sin karaktär skapar livsglädje och meningsfullhet för den enskilda människan och gruppen.

Projektets resultat
Resultatet man eftersträvar, när väl grunden är lagd, är att fortsätta det viktiga odlingsarbetet, både vad nyttoväxter och gamla prydnadsväxter beträffar. Grönsaksodlingarna i terrass eller växthus samt örter, bärbuskar och fruktträd ska alla vara giftfria och ekologiskt odlade. Projektet skapar möjlighet för gruppen husfolk (som arbetar ideellt under avtalade tider från 1-5 dagar mot måltider och ev. husrum samt handledning) att göra insatser i trädgården och också finnas där som en resursperson för besökare. Vi vill med projektet uppnå en trädgård som utstrålar stillhet och ger sinnesro. Där kan man sätta sig på en bänk i den vita syrenbersån och läsa en bok, i rosenhagtornsträdets Rosarium sätta sig på en bänk för meditation, lyssnande på fågelsången eller vindens sus i de gamla trädens kronor, där man långt borta kan se vattnet glittra i Kyrksjön, där DIO trimmat träden vid vattenbrynet till en låg häck; eller välja Vild ängen med alla kroll-liljor som lyser lila mot den gamla kyrkan. Potential och kringeffekter i framtiden tack vare detta projekt kan bli mångfasetterade p g a den kulturella omgivningen. Den terapeutiska trädgårdens potential för framtiden ser lovande ut. Det finns många vetenskapliga studier kring terapiträdgårdar och deras påverkan på människors hälsa och livsglädje. Att finna mening i stilla gemenskap med andra, i arbete för att återskapa den anrika prästgårdsträdgården från början anlagd vid slutet av 1700-talet, är säkert både kreativt stimulerande och hälsofrämjande. Den besökande får vara en del av gården och rent fysiskt göra en insats, om det känns bra, ex bärplockning, rensning i odlingslådor, plantering mm. i samråd med husfolket.

Projektets målgrupp
Projektet är till för alla dem som kommer till Stillhetens Trädgård och de är dess nyttotagare, antingen som tillfällig besökare eller som inbokad grupp till rekreationsdag eller retreatdag. Vi når dem genom en offentlig invigning av trädgården, som meddelas genom medierna öppnar upp för allmänheten. Utskick till föreningar, församlingar, företag, institutioner m.fl. Våra aktiva medlemmar och vårt husfolk blir Stillhetens trädgårds ambassadörer och bjuder in till trädgårdsarbete och stilla samvaro.

blommor
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved