Uppgradering av Kökar Museum

tavla på dörr
gammal skoltoa kökar

 

Projektägare: Kökar Hembygdsförening
Kontaktperson: Sylvia Sundström
Projekttid: 22.9.2019 – 31.12.2020
Diarienr: ÅLR 2019/636
Beviljat stöd: 9 393,69 €
Total budget: 15 656,15 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 10
Deltagande ungdomar: 3
Arbetade talkotimmar: 187

Uppgradering av toalett för offentligt bruk, renovering av museets kök, inredning av befintlig ladugård tänkt för att visa konstens Kökar.

LAGs motivering:
Projektet bevarar och tillgängliggör kulturarv.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved