Uppgradering av Kökar Museum

tavla på dörr
gammal skoltoa kökar

Uppgradering av toalett för offentligt bruk, renovering av museets kök, inredning av befintlig ladugård tänkt för att visa konstens Kökar.

Projektägare: Kökar Hembygdsförening
Kontaktperson: Sylvia Sundström
Projekttid: 22.9.2019 – 31.12.2020
Diarienr: ÅLR 2019/636
Beviljat stöd: 13 252,20 €
Total budget: 22 087 €
Projektstatus: Pågående

LAGs motivering:
Projektet bevarar och tillgängliggör kulturarv.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved