Öppet Hamnö

Ett igenvuxet Hamnö stängslas så det kan betas av ekologiska ålandsfår. Detta för att hålla vandringslederna och kulturlämningarna tillgängliga för turister, landskapet hålls öppet, den biologiska mångfalden ökar, det lokala näringslivet gynnas och en levande skärgård uppvisas.

Projektägare: Joels Firma
Kontaktpersoner: Joel Sundström
Projekttid: 1.6.2018-31.5.2021
Diarienr: ÅLR 2018/4375
Beviljat stöd:  11 936,80 €
Total budget: 19 894,67 €
Projektstatus: Avslutat

LAGs motivering: Projektet återskapar och tillgängliggör öppna kulturlandskap och främjar den biologiska mångfalden 

får
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved