Minskade näringsförluster

Målsättningen med projektet Minskade näringsförluster från jordbruksmark inom vattenskyddsområde är att hitta åtgärder som ger vinn-vinn för både jordbrukaren och vattenmiljön, genom t.ex: fältbesök och dikesvandringar med experter som Peter Feuerbach, Dennis Wiström, Johan Rudin, föreläsningar inom t.ex. jordhälsa, strukturkalkning, sedimentationsbassänger och bevattningsdammar, betesmarker samt djur- och vattenhälsa, gårdsvis rådgivning för minskade näringsämnesförluster från jordbruksmark, framtagande av information och informationsmaterial för olika medier med målet att öka kunskapen om jordbruksåtgärder som är bra för vattenmiljön genom t.ex. dokumentering av en eller ett par gårdars rådgivning för att visa som exempel hur det kan se ut och vad det kan ge för resultat, och framtagande av informationsblad och annat informationsmaterial samt filmer om olika åtgärder.

LAGs motivering: Projektet skall öka lokalbefolkningens arbete och medvetenhet med att skydda och bevara vattenmiljön.

 

Projektägare: Ålands Vatten Ab
Kontaktpersoner: Ann Nedergård
Projekttid: 
01.12.2018-31.05.2021
Diarienr: 
ÅLR 2019/878
Beviljat stöd: 
46 830 €
Total budget: 
78 050 €
Projektstatus: 
Pågående

Klicka på logotypen nedan för att komma till Ålands vattens sida vattenskydd.ax, där ni kan ta del av Vattenpodden och andra nyheter och videoklipp som tagits fram i projektet.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved