Nyhamns Renässans

Renässansen av Nyhamn är en etapp i att skapa en triangel av besöksmål för när- och fjärrturism i den sydvästra skärgården tillsammans med de redan populära besöksmålen Kobba Klintar och Rödhamn. Nyhamn som ligger i yttersta ändan av triangeln mot havet erbjuder en helt annan och unik upplevelse jämfört med de två andra besöksmålen. Det är en ny aktivitet med inriktning på hållbar närturism som är utbildande inom natur- och miljöfrågor. Verksamheten är unik även i ett internationellt perspektiv och drivs ideellt samt målmedvetet av (relativt) unga som brinner för att värna om den åländska skärgårdens kulturarv. Projektet innefattar bygge av bastu samt takbyte på lotsstugan på Stora Båtskär.

LAGs motivering: Projektet skapar en möjlighet att utöka en allmännyttig verksamhet som förbättrar förutsättningarna för att utöva sjöfågelförvaltning på platsen och frambringar ett kulturhistoriskt och naturskönt besöksmål och för allmänheten, en samlingsplats i ytterskärgården, vilket samtidigt kan leda till ökad kunskap och intresse om viltvård och skärgårdens kulturarv.

Projektägare: Stora Båtskär rf
Kontaktpersoner: Lucas Wideman
Projekttid: 23.09.2021-30.05.2023
Diarienr: ÅLR 2021/8070
Beviljat stöd: 28 845 €
Total budget: 48 075 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 50
Arbetade talkotimmar: 1224

PROJEKTPLAN

Behov och bakgrund
Föreningens kärnverksamhet i Nyhamnsarkipelagen är att i samarbete med Archipelago Pares RF (APrf) utveckla det unika sjöfågelförvaltningsarbete man driver i området. För det ideella arbetet är det avgörande med faciliteter som fungerar för de Ådvakter som sköter förvaltningen. Ådvakterna är dygnet runt på plats under häckningsperioden under minst 8 veckor, vilket medför ett behov av vissa grundförutsättningar, bland annat att kunna tvätta sig och ett tätt tak. Under 2021 lades över 1000h ideellt arbete enbart på Ådvaktning. 

Projektets målsättningar är även viktiga för att även kunna vidareutveckla besöksmålet och öka dess attraktionskraft.  

I dagsläget finns ingen möjlighet att tvätta sig på Stora Båtskär (förutom i havet) därav förklarar sig behovet av en bastu sig själv om man skall kunna vara här flera månader i sträck. Bastun skall även gå att hyra ut likt de gör på Rödhamn och det bidrar till att göra besöksmålet attraktivare och ger föreningen en liten inkomst vi kan använda i den ideella verksamheten.

Taket var initialt tänkt att målas om men skicket är sämre än det initialt bedömdes och läcker på flera platser, är rostigt och beväxt med mossa och liknande. Det vore ett enormt förarbete för att kunna måla taket och resultatet hade varit högst osäkert om och hur lång tid det hade fungerat. Tack vare att vi restaurerar insidan bedömer vi risken med ett dåligt tak som för stor, en läcka då ingen är på plats kan pågå i många månader innan det upptäcks och skadan kan vid det laget vara förödande för den restaurerade insidan och inventarier. Detta, i kombination med att flera stora delar av jobbet är det samma som ställningsbygge och transporter, gör att vi anser det motiverat och smartare att byta plåttaket.

Resultat
Stora Båtskär kan vara ett besöksmål utanför Mariehamn i klass med Kobba Klintar och Rödhamn men med sin egen unika prägel som inte gör det till en ”till” lotsstation eller generisk gästhamn att besöka. Kringeffekterna blir bättre fritid för lokalbefolkning där de får en aktivitet med miljöinrikning samt en fördel för vår turism på Åland – färjorna går precis förbi Båtskären och alla ombord kan se ett restaurerat besöksmål – eller om inget görs ett förfallet ruckel, det första torde vara att föredra ur Ålands marknadsförings synvinkel. 

Det finns även viktiga kringeffekter för det miljöarbete vi inlett i området att projektet får finansiering. Vi har i dagsläget lokal samt internationell uppmärksamhet för det miljöarbete vi gör på Båtskären att finansiera projektet ger därmed en miljögärning eftersom det är hela grundiden med vårt arbete – bättre häckningsområde.

Målgrupp
Projektet är först och främst för ådorna och det andra djurlivet i området, projektets grundidé är att förbättra förutsättningarna för dem. Detta medför intresse för våra naturvärden och skärgårskultur i stort hos projektets deltagare och hos besökare. Vi informerar och strävar efter att inspirera andra genom våra sociala media kanaler med närmare 2000 följare (Facebook+Instagram). Vi ordnar även Ådsafarin, deltar på Åland Grönskar och andra aktiviteter för att involvera fler i vår verksamhet. Verksamheten drivs gemensamt av APrf och FSBrf.  

Restaureringen av Lotshuset på Stora Båtskär är även i sig en räddningsaktion av skärgårdskultur som i annat fall riskerar att bokstavligen rasa samman. Det finns även en målgrupp i det bevarandet av Nyhamn som ett besöksmål samt att det bevaras för framtiden. 

Vi planerar marknadsföra bastun via social media och vår hemsida (www.aprf.ax), även bokning är planerat att ske online. Uthyrningen riktar sig till allmänheten, främst tex besökare som vill kombinera bastubad med Ådvandring samt båtburna turister som vill ta ett bastubad. Under våren/försommaren kommer bastun delvis behövas av Ådvakterna, men utöver den perioden samt vid eventuella speciella event har vi inte tänkt begränsa hur ofta man kan hyra bastun. Under den populäraste årstiden, från midsommar och framåt så kommer den tex vara tillgänglig.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved