Erkas köksspis och bakugn

Restaurering av befintlig murad köksspis med bakugn samt workshops och kurser i samband med dessa, i Erkas mangårdsbyggnad i Vårdö by, Vårdö, Åland.

LAGs motivering:
Projektet värnar om att föra vidare traditioner till kommande generationer.

Projektägare: Vårdöby-Strömsöby byalag
Kontaktpersoner: Gunilla Boman
Projekttid: 25.02.2016-31.12.2016
Diarienr: ÅLR 2016/1680
Utbetalt stöd: 2693,77 €
Total budget: 4489,62 €
Projektstatus: Avslutat

LÄS SLUTRAPPORTEN HÄR »

Se reportage från Ålands radio & tv här »

Deltagande personer i projektet: 16
Antal deltagande ungdomar (15-29 år): 2
Arbetade frivilliga timmar: 144 h

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved