Lantbruksmuseum & traktorupplevelser

Ålands veterantraktorklubb rf inrättar lantbruksmuseum på Ålands landsbygdscentrum, höja säkerheten för traktorpullingen och bygga en skrinda för traktorturer för barn.

LAGs motivering: 
Projektet bevarar och tillgängliggör kulturarv.

 

Projektägare: Ålands veterantraktorklubb rf
Kontaktpersoner: Christina Jansson
Projekttid: 02.02.2018-02.02.2019
Diarienr: ÅLR 2018/519
Förordat stöd: 23 764,97 €
Total budget: 39 608,28 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 50
Deltagande ungdomar: 5
Arbetade talkotimmar: 1400

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved