Lantbruksmuseum & traktorupplevelser

Ålands veterantraktorklubb rf inrättar lantbruksmuseum på Ålands landsbygdscentrum, höja säkerheten för traktorpullingen och bygga en skrinda för traktorturer för barn.

LAGs motivering: 
Projektet bevarar och tillgängliggör kulturarv.

Projektägare: Ålands veterantraktorklubb rf
Kontaktpersoner: Christina Jansson
Projekttid: 02.02.2018-02.02.2019
Diarienr: ÅLR 2018/519
Förordat stöd: 23 910 €
Total budget: 39 850 €
Projektstatus: Väntar på beslut från LR

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved