Terroir- och merroiratlas

ålands pannkaka

Atlasen ska ge en översiktlig bild av hur livsmedelsproduktion och förädling har sett ut på Åland från sekelskiftet 1800 fram till idag. Den ska förmedla vad som är regionens karaktäristiska smaker och unika värden inom mat och är avsedd som ett verktyg för i första hand primärproducenter, livsmedelsförädlare och företag inom besöksnäringen för att utveckla koncept och historieberättande kring både nya och redan befintliga produkter.

Projektet kartlägger och sammanställer en terroir- och merroiratlas över Åland.

Terroir beskriver hur produkter från en viss region smakar och länkar ett livsmedels sensoriska egenskaper till den plats där produkten är framställd, genom att kartlägga de resurser, traditioner, jordmåner, klimat och know-how som gett upphov till produkten.

Merroir beskriver specifika havsrelaterade karaktärsdrag.

Atlasen ska ge en översiktlig bild av hur livsmedelsproduktion och förädling har sett ut på Åland från sekelskiftet 1800 fram till idag. I atlasen beskrivs Ålands natur- och kulturgeografiska förutsättningar, produktionsförhållanden och bebyggelse, vilka djur man höll, vad man odlade på sin åker och i sina täppor, hur råvarorna bereddes och vad man åt. Även hur produkterna förädlades, produktbeskrivningar och recept ingår i atlasen. Atlasen är avsedd som ett verktyg för i första hand primärproducenter, livsmedelsförädlare och företag inom besöksnäringen för att utveckla koncept och historieberättande kring både nya och redan befintliga produkter. Den kan även användas av handeln och kök inom offentlig verksamhet för att identifiera områden för samarbete, produktutveckling och innovation. Allt i syfte att behålla eller skapa både traditioner och arbeten på landsbygden.

LAGs motivering: 
Projektet tillgängliggör kulturarv och bidrar till att stärka individernas medvetenhet om lokalsamhället

 

Projektägare: Ålands landskapsregering, Landsbygdsutvecklingen
Projektledare: Ulrika Gustafsson
Projekttid: 22.05.2018-31.05.2020
Diarienr: ÅLR 2018/4124
Beviljat stöd: 21 073,35 €
Total budget: 33 779,05 €
Projektstatus: Avslutat

Vad är terroir och merroir?

Terroir [terroar] är ett franskt uttryck som kommer från ordet terre, ”land” och kan översättas med ”Platsens känsla”. Det uttrycker olika karakteristiska kvalitéer kring en specifik plats så som geografi, geologi och klimat och hur dessa interagerar med exempelvis växters genetik eller framställning av matvaror. Begreppet inkluderar även platsens traditioner och kultur. Begreppet används främst inom jordbruket för produkter så som vin, kaffe, te, choklad, humle, tomater, jordgubbar, vete, te etc.

Merroir [merroar] kommer från ordet ”mer”, som betyder hav. Merroir uttrycker olika karaktäristiska värden kopplade till hur havet påverkar smaken hos det som lever av och i havet, såsom fisk och växter.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved