Traktor & skjul

Sottunga Hembygdsförening renoverar traktor från 1925 och bygger förvaringsutrymme för traktorn och andra jordbruksredskap i anslutning till hembygdsgården. Redskapen förevisas och beskrivs för allmänheten och traktorn deltar dessutom i utställningar och sammankomster. Under renoveringstiden ordnas öppethus-tillfällen så att allmänheten kan följa med traktorrenoveringen.

LAGs motivering:
Projektet bevarar och skapar ny kulturverksamhet och aktiverar bosatta att delta i aktiviteter.

Projektägare: Sottunga hembygdsförening rf
Kontaktpersoner: Björn Rönnlöf
Projekttid: 20.01.2017-31.12.2019
Diarienr: ÅLR 2017/635
Beviljat stöd: 24 192,92 €
Total budget: 40 321,54 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 20
Arbetade talkotimmar: 1190

skjul
traktor
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved