Tusenskönan i toppskick

Parken Tusenskönan är en fristad för kulturväxter i centrala Mariehamn. Genom projektet slutförs en större omplantering som talkoarbete, under ledning av kunnig trädgårdsmästare. Deltagarna får kunskap om kulturväxter och trädgårdsskötsel. Projektet gynnar biologisk mångfald och skapar en grön oas, till glädje för ålänningar och besökare. I projektet ingår studiebesök och föreläsningar.

Projektägare: Ålands Natur & Miljö
Kontaktperson: Josefin Egenfeldt
Projekttid: 01.03.2020-31.05.2022
Diarienr: ÅLR 2020/219
Beviljat stöd: 7 800 €
Total budget: 13 000 €
Status: Pågående 

tusenskönan park mariehamn

LAG:s motivering: Projektet ökar attraktionskraften i området samt öppnar upp för medförvaltande och delaktighet. Projektet ökar intresset, medvetenheten om natur och miljö samt ökar naturglädjen genom att parken är en inspirerande oas där ålänningar och turister kan njuta av den och även lära sig om betydelsen av grönområden i urbana miljöer.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved