Tusenskönan i toppskick

Parken Tusenskönan är en fristad för kulturväxter i centrala Mariehamn. Genom projektet slutförs en större omplantering som talkoarbete, under ledning av kunnig trädgårdsmästare. Deltagarna får kunskap om kulturväxter och trädgårdsskötsel. Projektet gynnar biologisk mångfald och skapar en grön oas, till glädje för ålänningar och besökare. I projektet ingår studiebesök och föreläsningar.

Projektägare: Ålands Natur & Miljö
Kontaktperson: Josefin Egenfeldt
Projekttid: 01.03.2020-31.05.2022
Diarienr: ÅLR 2020/219
Beviljat stöd: 7 800 €
Total budget: 13 000 €
Status: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 38
Arbetade talkotimmar: 643

tusenskönan park mariehamn

LAG:s motivering: Projektet ökar attraktionskraften i området samt öppnar upp för medförvaltande och delaktighet. Projektet ökar intresset, medvetenheten om natur och miljö samt ökar naturglädjen genom att parken är en inspirerande oas där ålänningar och turister kan njuta av den och även lära sig om betydelsen av grönområden i urbana miljöer.

Köksträdgården före
Köksträdgården efter
Första rabatten före
Första rabatten efter
Dammen före
Dammen efter

Tack vare projektet Tusenskönan i toppskick har en vision om en ekologisk besöksträdgård vuxit fram och skapat ytterligare projekt för att utveckla platsen. Trädgården planeras att utvecklas vidare under de kommande 5-10 åren om föreningen får fortsatt stöd för detta. Vi siktar också på framtida samarbeten med skolor och att sprida vår trädgårdskunskap till andra trädgårdsintresserade.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved