Stiftelsen Emelias spikprojekt

I samband med galeasbygget Emelia ska stiftelsens volontärer tillverka 10 000 kopparspikar med det kvadratiska tvärsnittet om 8 x 8 mm och med en längd om 150 – 200 mm och samtidigt lära ut traditionen och visa upp det pågående arbetet som en publik attraktion på plats i Sjökvarteret.

Projektägare: Stiftelsen Emelia sr
Kontaktpersoner: Stefan Olofsson
Projekttid: 25.03.2022-01.03.2023
Diarienr: ÅLR 2022/2445
Beviljat stöd:  21 015,60 €
Total budget: 35 026,00 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 25
Deltagande ungdomar: 1
Arbetade talkotimmar: 463,50

LAGs motivering: LAG anser att projektet kan visa upp en kulturell aktivitet på allmän plats, vilket i sin tur kan inspirera till lokalt hantverk och intresse för det åländska kulturarvet.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved