Utveckling av Sjökvarterets attraktionskraft

Sjökvarterets attraktionskraft utvecklas för ålänningar och turister genom att förbättra tillgängligheten och infrastrukturen på området. Mer och tydligare information i form av skyltning läggs upp, ett nytt trädäck mellan båken och SALT byggs,  soptunnor med sortering placeras ut på området och kajen för gästande båtar renoveras. Dessutom skapas möjligheter till pedagogiska lek för barn, vilket
planeras och iordningsställs av ungdomarna aktiva i Albanus.

Sjökvarterets kärnuppdrag är att bevara, föra vidare och presentera det åländska maritima kulturarvet. Med den målsättningen skapar Sjökvarteret förutsättningarna för att traditionella verksamheter som relaterar till detta kulturarv ska kunna leva vidare. Verksamheterna i Sjökvarteret behöver fungerande infrastruktur för att kunna verka i området. Med ett levande hantverk kan kulturarvet presenteras och kunskapen föras vidare.

Projektägare: Stiftelsen för Sjökvarteret
Kontaktpersoner: Maria Sten Lindqvist
Projekttid: 1.1.2022-31.03.2023
Diarienr: ÅLR 2021/9532
Beviljat stöd: 47 966,13 €
Total budget: 79 943,55 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 20
Arbetade talkotimmar: 184

LAGs motivering: Projektet ökar tillgängligheten och attraktionskraften för en välbesökt samlingsplats i kulturhistorisk miljö i Mariehamn, samt inbjuder barn och unga att delta.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved