Brunnby studieresa

Studieresa för unga lantbrukare för att få ny kunskap och kontaktnät. Avsikten är att förkovra sig gällande både teknologi, odling och ekonomi. Målsättningen är att optimera så att det blir ekonomiskt hållbart.

Sluttext: Målet var att få inspiration för våran framtida utveckling av verksamheter men framförallt för att skapa starkare kontakter mellan åländska, unga lantbrukare. Resan uppskattades av samtliga deltagare och flera tyckte att liknande resor kan anordnas. Man kan också anta att bättre eventuella affärskontakter uppstod tack vare denna resa.

LAGs motivering: Projektet möjliggör kompetensutveckling initierat av och för unge personer med fokus på hållbarhet

Projektägare: Ålands Producentförbund
Kontaktpersoner: Christian Påvals
Projekttid: 24.05.2018-30.11.2018
Diarienr: ÅLR 2018/4270
Utbetalt stöd:  3 041,11 €
Total budget: 5 068,52 €
Projektstatus: Avslutat

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved