Våtmark i Byvik, Lappo

För att skapa bättre förutsättningar för vattenmiljön och den biologiska mångfalden i Byvik har Lappo Sportfiskevatten beslutat anlägga en våtmark i Byvik. Våtmarken fungerar som efterpolering av det vatten som rinner ut från Andelslaget Lappo vatten och miljös reningsverk. Projektet främjar även gäddans lek och stärker därmed beståndet.

FLAGs motivering: Projektet både minskar utsläpp av näringsämnen till vattendrag genom en våtmark och ökar den biologiska mångfalden. Rovfisk bidrar ytterligare till att minska övergödningens negativa effekter i grunda kustekosystem i Östersjön. Sökande har påvisat en stor ideell anda och intresse för en möjlighet att utveckla verksamheten genom nya idéer som resultat av projektet.

Projektägare: Lappo Sportfiskevatten
Kontaktpersoner: Jonas Thörnroos
Projekttid: 09.09.2019-31.10.2020
Diarienr: ÅLR 2019/7058
Beviljat stöd:  21 487,57 €
Total budget:  26 859,46 €
Projektstatus: Pågående
grävning våtmark byvik lappo

Grävning delvis påbörjad, fällda granar utsläpade som skydd för yngel de första åren innan det finns naturlig växtlighet.

© All rights reserved