Öring på Åland

Öringshörnan på Ålands jakt- och fiskemuseum

Stiftelsen Ålands Jakt- och Fiskemuseum, Stödföreningen för Ålands Jakt- och Fiskemuseum och Ålands fiskevårdsförening samarbetar för att informera både ålänningar som turister om öringen på Åland, vilka förbättrande åtgärder som gjorts för öringen, var den leker, hur dess livscykel och liv ser ut. Detta kommer att visas genom informationstexter, bildspel och film i Ålands Jakt- och Fiskemuseum i Eckerö. Det kommer också att köpas spellicens och installeras Öringsspelet Trout Route som Västerviks kommun och naturum tagit fram. Spelet åskådliggör öringarnas liv i Östersjön och vilka hot de står inför under sitt liv. Som spelare deltar du interaktivt i att rädda öringar från olika faror som hotar på dess väg upp till bäcken där de ska leka och föröka sig. Detta är ett pedagogiskt och roligt sätt att lära sig mer om både Östersjön, öringar och vad som kan göras för att förbättra förutsättningarna för deras liv. Flera sinnen används och både yngre och äldre besökare kan ta del av kunskapen. Textinformationen översätts även till finska och engelska för att nå en större grupp. De kommer även belysa frågan om hållbart fiske.

Projektet genomförs inom Leader Ålands temaprojekt Fisken ska fram.

Läs mer om Fisken ska fram här >>

Öring
barn och kvinna på Ålands jakt och fiskemuseum vid ett spel

© All rights reserved