Sjösättningsramp Nötö bro

Öka tillgängligheten till Nötö Bys samfällda vattenområden genom anläggande av en sjösättningsramp vid Nötö bro.

Idag finns ingen sjösättningsramp eller möjlighet till upptagning av båtar i byn. Istället är fiskelagets medlemmar och andra hänvisade till andra sjösättningsställen i kommunen vilket innebär långa transporter både på land och på vatten. En lämplig plats för att bygga en gemensam sjösättningsramp i byn har saknats. I samband med att den nya bron till Nötö byggdes lämnades den gamla brobanken kvar, placerad i nära anslutning till allmän landsväg och vattenväg. Nötö Bys fiskelag ansökte då om tillstånd från Ålands landskapsregering att få använda brobanken för att bygga en sjösättningsramp, vilket beviljades.

En sjösättningsramp kommer att öka tillgängligheten till det samfällda vattenområdet och därmed förbättra möjligheten att nyttja detta för fiskeupplevelser, fiskevård och andra aktiviteter. Potential att öka intresset för fiske och fiskevård bland medlemmarna och övriga med rätt att utnyttja det samfällda vattenområdet. Genom att underlätta upptagning och sjösättning av båtar för lokalbefolkning och fritidsboende kommer rampen att bidra till utveckling av det lokala samhället och dess service.

 

Projektägare: Nötö bys fiskelag
Kontaktpersoner: Hans Helin
Projekttid: 17.09.2019-31.12.2020
Diarienr: ÅLR 2019/7153
Beviljat stöd:  3 540 €
Total budget:  5 900 €
Projektstatus: Avslutat

FLAGs motivering: Projektet ökar tillgängligheten för fiskeupplevelser och förbättrar servicen och delaktigheten i det lokala samhället

Deltagande personer i projektet: 12
Arbetade talkotimmar: 29

© All rights reserved