Visualisering av bygdehistoria

Pålsbölenejdens byalag visualiserar bygden i förgången tid genom katalogisering av sparade bruksföremål och iordningsställning av befintliga utrymmen för detsamma.

LAGs motivering: 
Projektet bevarar och tillgängliggör kulturarv.

 

Projektägare: Pålsbölenejdens byalag
Kontaktpersoner: Sören Karlsson
Projekttid: 01.10.2017-31.08.2020
Diarienr: ÅLR 2017/6998
Förordat stöd: 2 421,45 €
Total budget: 4 035,75 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 15
Arbetade talkotimmar:
63

rött hus
rött hus
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved