Vargskärsgården

Vargskärs byalag r.f. räddar områdets enda samlingspunkt, den kulturhistoriskt viktiga Vargskärsgården, bl.a. via en takomläggning med mål att motverka utflyttning likväl som att locka till inflyttning. En livskraftig samlingsplats kan i sin tur öppna möjligheten för lokalbefolkningen att befrämja skärgårdens traditioner och kulturarv till kommande generationer.

LAGs motivering:
Projektet förbättrar förutsättningarna för att bibehålla en livskraftig samlingsplats i skärgården

Projektägare: Vargskär byalag
Kontaktpersoner: Hans Helin
Projekttid: 25.09.2017-31.12.2020
Diarienr: ÅLR 2017/7287
Beviljat stöd: 49 779 €
Total budget: 82 965 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 21
Deltagande ungdomar: 3
Arbetade talkotimmar: 496

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved