Naturbeten på Norr-Joffas gård

Med hjälp av projektet ska de gamla naturbeten på Norr-Joffas gård i Åva återställas och mångfalden återskapas.

Projektägare: Tiiskars lamm
Kontaktperson: Julia Grünewald
Projekttid: 1.11.2018 – 30.11.2020
Diarienr: ÅLR 2018/8523
Beviljat stöd: 14 415 €
Total budget: 24 025 €
Projektstatus: Pågående

LAGs motivering:
Projektet återskapar och tillgängliggör öppna kulturlandskap och främjar den biologiska mångfalden.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved