Naturbeten på Norr-Joffas gård

Med hjälp av projektet ska de gamla naturbeten på Norr-Joffas gård i Åva återställas och mångfalden återskapas.

LAGs motivering: 
Projektet återskapar och tillgängliggör öppna kulturlandskap och främjar den biologiska mångfalden.

Projektägare: Tiiskars lamm
Kontaktperson: Julia Grünewald
Projekttid: 1.11.2018 – 30.11.2020
Diarienr: ÅLR 2018/8523
Utbetalt stöd: 7 885,88 €
Totalt redovisat: 11 341,70 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 12
Arbetade talkotimmar: 331

Foton och 360-bild: Peter Sjöberg, Flygfoto Åland

Genom projektet har vi kunnat öppna största delen av lövsskogsområdena så att ljuset når ner till marken. Stora träd och buskar tar inte längre allt ljus och näring från marken och fler växter får en chans att växa. På det sättet kommer mångfalden att öka och naturbeten kommer att ge mycket näring åt djuren. Detta har vi dock inte kunnat utföra i så stor utsträckning som det var tänkt från början. Orsaken är helt klar brist på företagare. Som det kommer fram i budgeten finns en stor del av den budgeterade summan för köptjänster kvar. Skärgårdsvärme tog materialet som flis i kommunens värmeanläggning och det uppstod därmed inga kostnader för oss eller projektet. Vi skulle förstås hellre ha använt hela summan och lyckats få hela området, dvs även tallskogs partierna, uppröjt, men vi vet också att vi inte har kunnat göra mera än vad vi gjorde för att hitta företagare. Ändå har stora delar röjts och tagits fram och detta är vi mycket nöjda över.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved