Landningsbrygga Kumlinge

Kumlinge fiskelag planerar anlägga en flytbrygga vid Kumlinge norra fiskehamn. Detta för att de befintliga bryggor som finns där ej är anpassade för mindre båtar. Projektet utförs under 2018. För att underlätta för fiskare och andra personer att ta sig iland på platsen.

 FLAGs motivering: Projektet är tillgängligt för allmänheten med huvudsyfte att användas för tillfällig lossning och lastning för fiskare till det närliggande kylutrymmet för fisk.

Projektägare: Kumlinge fiskelag
Kontaktpersoner: Jan Englund
Projekttid: 01.01.2019-31.12.2019
Diarienr: ÅLR 2019/136
Beviljat stöd: 9 070,80 €
Total budget: 15 118 €
Projektstatus: Pågår

Europeiska havs- och fiskerifonden

© All rights reserved