Landningsbrygga Kumlinge

Kumlinge fiskelag finns i Kumlinge kommun. Behovet av en brygga i närhet av fiskelagets kylrum har ansetts som stor eftersom de befintliga bryggor som finns där inte är lämpade för mindre båtar.

Genom projektet har fiskelaget därför köpt in och sjösatt en 8 meter lång  flytbrygga vid Kumlinge norra fiskehamn, samt byggt landgång till densamma för att underlätta för fiskare och andra personer att ta sig iland på platsen.

För att kunna utföra projektet så har allt arbete skett med talkoarbete. 

Målet med projektet har varit att uppnå en mer flexibel och mångsidig punkt vid fiskehamnen i norra Kumlinge.

De skriver i sin slutrapport att det som har varit bra med projektet är att man kunnat göra projektet i helt egen regi med egen planering. De tror att projektet leder till en smidigare plats för personer att transporter saker, personer, fisk och dylikt till och från hamnen.

 FLAGs motivering: Projektet är tillgängligt för allmänheten med huvudsyfte att användas för tillfällig lossning och lastning för fiskare till det närliggande kylutrymmet för fisk.

Projektägare: Kumlinge fiskelag
Kontaktpersoner: Jan Englund
Projekttid: 01.01.2019-31.12.2019
Diarienr: ÅLR 2019/136
Utbetalat stöd: 7 859,53 €
Totala kostnader, inkl. talkoarbete: 13 099 €
Projektstatus: Avslutat

landningsbrygga kumlinge
skylt vid llandningsbrygga kumlinge
landningsbrygga kumlinge
landningsbrygga kumlinge
landningsbrygga kumlinge

© All rights reserved