Vassklippning & risvasar i Bamböle

Fotot är från ett annat tillfälle. Fotograf: Lukas Sandberg

Vassklippningsprojekt i Björkösund, Bamböle och utsättning av risvasar

I Bamböle fiskekortsområde pågår ett mycket omfattande turistfiske efter gädda och abborre. Projektet syftar till att förbättra ett mycket välkänt lekområde för främst gädda och abborre men även övriga vitfiskar. De senaste årens kraftiga ökning av vassen orsakar ogenomträngliga passager för fisken. Genom att klippa vassen och skapa mönster underlättas fiskens naturliga lek.

Åtgärd:
Under vintern utför sökande klippning av vassen från isen genom talkoarbete. Under sommaren sköts klippningen av entreprenör och samlar upp vassen. Det kommer att skapas mönster som ger framkomlighet för fisken men även tillräckligt skydd. Dessa klippningar kommer att utföras två år i följd och målsättningen är att sedan själva kunna sköta denna klippning med eget klippaggregat.

Projektet genomförs inom Leader Ålands temaprojekt Fisken ska fram.

Läs mer om Fisken ska fram här >>

© All rights reserved