Oval- och passbanan vid Ålandstravet

Byggnation av kombinerad sport- och geadingakeppnibana med tillhörande passbana. Projektet är en förutsättning till att arrangera större mästerskap på Åland, såsom Nordiska Mästerskapen för islandshäst. Projektet skulle medföra en ökad synlighet för den åländska hästsporten, gynna barn- och ungdomar samt verka som en knytpunkt för islanshästintresserade i Norden. Tävlingar av world-ranking-status kan i och med byggnation av en godkänd bana arrangeras på regelbunden basis vilket ökar inresandet till Åland även utanför turismsäsongen. Inresande ekipage och dess följe samt publik innebär ökade hotellövernattningar och restaurangbesök. Banan skulle även vara en förutsättning att arrangera avelsvisningar på Åland, vilket i sin tur skulle sporra den åländska aveln.

LAGs motivering: LAG anser att projektet har potential att marknadsföra, utveckla och ge ökad synlighet för hästnäringen på Åland

Projektägare: Àlenskur Islandshästförening
Kontaktpersoner: Elin Andersén
Projekttid: 14.08.2020-31.08.2021
Diarienr: ÅLR 2020/6244
Beviljat stöd:  39 090 €
Total budget: 65 150 €
Projektstatus: Pågående

islandshäst
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved