Oval- och passbanan vid Ålandstravet

Byggnation av kombinerad sport- och geadingakeppnibana med tillhörande passbana. Projektet är en förutsättning till att arrangera större mästerskap på Åland, såsom Nordiska Mästerskapen för islandshäst. Projektet skulle medföra en ökad synlighet för den åländska hästsporten, gynna barn- och ungdomar samt verka som en knytpunkt för islanshästintresserade i Norden. Tävlingar av world-ranking-status kan i och med byggnation av en godkänd bana arrangeras på regelbunden basis vilket ökar inresandet till Åland även utanför turismsäsongen. Inresande ekipage och dess följe samt publik innebär ökade hotellövernattningar och restaurangbesök. Banan skulle även vara en förutsättning att arrangera avelsvisningar på Åland, vilket i sin tur skulle sporra den åländska aveln.

LAGs motivering: LAG anser att projektet har potential att marknadsföra, utveckla och ge ökad synlighet för hästnäringen på Åland

Projektägare: Àlenskur Islandshästförening
Kontaktpersoner: Elin Andersén
Projekttid: 14.08.2020-31.08.2021
Diarienr: ÅLR 2020/6244
Beviljat stöd:  39 090 €
Total budget: 65 150 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 31
Arbetade talkotimmar: 629

Det faktiska resultatet direkt kopplat till projektet är att Åland nu har en ny kombinerad sport- och geadingakeppnibana samt passbana. Det indirekta resultatet av detta kom nästan genast under projekttiden. Projektansökan lämnades in hösten 2020. Redan ett år efter, när föreningen var i full gång med att bygga och färdigställa banorna, kom en möjlighet upp som gjorde att vi kunde ansöka och sedan blev utsedda att tillsammans med Finska islandshästförbundet anordna Nordiska mästerskapen för islandshästar 2022. I augusti 2022 stod vi värdar till den nordiska eliten inom islandshästvärlden.

För att detta ens skulle kunna vara en vision för föreningen var de nya banorna en förutsättning, som nu möjliggjordes betydligt tidigare än vad vi kunnat drömma om i ansökningstillfället för detta Leaderprojekt. Till NM kommer det cirka 180 hästar till Åland, tävlingen pågår mellan 9-14.8.2022 och vi räknar på en publik mellan 500-1000 personer per dag.

Framtid
Föreningens vision framåt är att NM ska ge hela norden insikt om hur trevligt det är att komma till Åland, och att man enkelt kan ta med sin häst hit och delta i kurser eller tävlingar. Vi vill sedan ha en återkommande world rankingtävling med många inresande ekipage utifrån såväl som att kunna erbjuda åländska ekipage högklassiga tävlingar på hemmaplan.

Föreningen vill även att islandshästsporten ska växa på Åland och inspirera till både fler satsande tävlingsryttare samt hobbyekipage samt bidra till en tillväxt bland barn och ungdomar.

Under projektet har föreningen samarbetat med Åland Hästsportförening, ett samarbete som kommer fortsätta under arbetet med NM. Detta samarbete vill föreningen fortsätta med även efter dessa projekt och NM år.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved