Öka Lappos attraktionskraft

Syftet med projektet är att göra Lappo till en mer attraktiv destination för besökare, men även att utöka utbudet av aktiviteter för Lappobor. Projektet inbegriper lekplats, omklädningshytt och utegym vid simstranden, förbättrad skyltning över Lappos sevärdheter, rastplatser längs med vandringsleden och ett sjöfararkapell.

LAGs motivering: Projektet är kostnadseffektivt och utvecklar området för både boende och besökare

Projektägare: Lappo Ungdomsförening
Kontaktpersoner: Tiina Thörnroos
Projekttid: 26.5.2018-31.5.2020
Diarienr: ÅLR 2018/3752
Beviljat stöd:  11 955 €
Total budget: 19 925 €
Projektstatus: Pågående

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved