Öka Lappos attraktionskraft

Syftet med projektet är att göra Lappo till en mer attraktiv destination för besökare, men även att utöka utbudet av aktiviteter för Lappobor. Projektet inbegriper lekplats, omklädningshytt och utegym vid simstranden, förbättrad skyltning över Lappos sevärdheter, rastplatser längs med vandringsleden och ett sjöfararkapell.

LAGs motivering: Projektet är kostnadseffektivt och utvecklar området för både boende och besökare

 

Projektägare: Lappo Ungdomsförening
Kontaktpersoner: Tiina Thörnroos
Projekttid: 26.5.2018-31.5.2020
Diarienr: ÅLR 2018/3752
Beviljat stöd:  11 955 €
Total budget: 19 925 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 30
Deltagande ungdomar: 6
Arbetade talkotimmar:
840

talkoarbete Lappo
omklädningsrum Lappo
talkoarbete Lappo
talkoarbete Lappo
lekplats Lappo
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved