Norrby Ångbåtsbrygga

Den gamla ångbåtsbryggan i Norrby, Lemland, som används främst som badbrygga av barn och ungdomar behöver få ett nytt lock, kompletterande pålar och hopptornet skall bytas ut. Vattendjupet runt bryggan och hopptornet skall uppfylla de krav som ställs för dessa badaktiviteter. Området kring badplatsen skall snyggas till och utvecklas till en inbjudande samlingsplats.

Ångbåtsbryggan i Norrby var en gång i tiden en hållplats mellan Mariehamn och orter österut. De gamla ångbåtarna angjorde bryggan för transporter av människor och varor. Det finns fortfarande spår av denna tid då en skylt, skapad av konstnären och författaren Joel Pettersson finns kvar. Norrby var nämligen Joel Pettersons hemby och ångbåtsbryggan förekommer på flertalet motiv från konstnären. Populära konstvandringar i Joels spår gör Ånggärna promenader dit. Det finns även en gammal bod och den används idag som omklädningsrum för de som är där och badar.

I slutet på 60-talet förstördes den gamla ångbåtsbryggan olyckligtvis av naturen, men en ny brygga med hopptorn byggdes lyckligtvis. En större reparation har sedan dess utförts. Ångbåtsbryggan har sedan den byggdes varit till stor glädje för en stor mängd barn och ungdomar och under många år hölls även simskolor där.

Bryggan är även uppskattad rastningsplats för de som idkar fisketurism. Man kan bra parkera där och ta en kort paus i fiskandet. Även vissa som idkar yrkesmässigt fiske, lossar sin fångst där ibland. Den gamla ångbåtsbryggan börjar nu bli i så dåligt skick att den kräver en grundlig renovering.

Norrbys badbrygga har genom åren varit den badplats som barn och ungdomar besökt för att bada och leka vid. Det är en naturlig samlingsplats som kan anses unik i dag. Fiskelaget har i många år hållit bryggan i skick, främst för detta ändamål.

Genom att renovera bryggan, hopptornet och utveckla området kring bryggan, kommer den gamla ångbåtsbryggan att fortsätta fylla den funktion den gjort i närmare 50 år.

 

LAGs motivering: Projektet skapar engagemang och delaktighet genom att förbättra och tillgängliggöra en befintlig träffpunkt och samlingsplats.

 

Projektägare: Norrby samfällda land- och vattenområden
Kontaktpersoner: Joakim Sjögren
Projekttid: 01.08.2018-31.12.2019
Diarienr: ÅLR 2018/4197
Beviljat stöd: 21 373,65 €
Total budget: 35 622,75 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 30
Deltagande ungdomar: 3
Arbetade talkotimmar:
178

hopptorn
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved