Fiskvandringsled Ösundet

Ösundet i Jomala Ytterby är en viktig reproduktionsplats för olika fiskarter. Ösundet har de sista åren växt igen kraftigt. Hindret för att fisken skall passera till lämpliga områden för lek intetgörs av den kraftigt växande vassen. Kan en mindre kanal öppnas ges fri passage för olika fiskar att leka. Ösundet utgör en väldigt lämplig lekplats för områdena Ytterby, Jomalaby och Björköby, där även större fisketurism bedrivs.

Åtgärd:
Klippning av vass under tre år för att öppna vandringsled till fisklekområde, med entreprenör och talkoarbete. Den inre delen av viken kommer dessutom att klippas så att det skapas ”vattenspeglar” som skydd för fisk/fågel, samt hindra att gödningsmedel rinner direkt ut i vattnet.

Projektet genomförs av Ytterby fiskelag inom Leader Ålands temaprojekt Fisken ska fram.

Läs mer om Fisken ska fram här >>

© All rights reserved