Förbättringar för fiskens lekområde, Skråbjörkö

Hemviken är en av de få dokumenterade lekvikar för bl.a. gäddan i den nordvästra skärgården. Vassbältet har vuxit sig kraftigare år efter år och en märkbar försämring av bottenfaunan uppstått. På grund av Hemvikens djup som är störst längre in i viken har en sedimentering uppstått som på sikt hotar att kväva kransalgerna. Syftet är att förbättra och stoppa en ökad sedimentering genom att bekämpa vassen under två år i följd.

Åtgärd:
Vassen kommer att klippas och insamlas från isen genom talkoarbete under vinter 2018 och därefter klippas delvis med talko och delvis med professionell maskin som även samlar upp den och för upp den på land. Dessa åtgärder kommer att utföras två år följd för att erhålla maximalt resultat.
För att förbättra reproduktionen kommer fisket att fredas utanför viken från 01.01 till 15.06 för att möjliggöra att all fisk som vill vandra in och leka skall kunna det. Dessutom kommer risvasar att placeras ut som fisken kan skydda sig under och rommen bindas till.

Projektet genomförs av Norrö AB privat vattenområde inom Leader Ålands temaprojekt Fisken ska fram.

Läs mer om Fisken ska fram här >>

© All rights reserved