Gäddfabrik Snäckö

Snäckö bys fiskelag vill återskapa en tidigare reproduktionslokal för gädda och restaurera ett tidigare vattenområde som nu är igenväxt med vass och sediment, genom att gräva bort fyllningen. Området är beläget i den sydvästra delen av Kalvfjärden, Geta. Det aktuella området är numera avskilt från Kalvfjärdens öppna vattenspegel och har växt igen. Avståndet från öppet vatten in till lekområdet är 60-70m. Rikligt med vass förekommer även i lekområdet vars areal kan uppskattas till storleksordningen 600m2. Efter åtgärden kan vattnet rinna ner från berget igen, vilket för att vattnet blir bräckt igen och området kan bli en lekplats för gäddor och andra fiskarter. Fiskebeståndet kommer att öka i området.

FLAGs motivering: Projektet bidrar till ett hållbart fiske i regionen där det finns ett starkt fisketryck och kan användas som modell för andra

Projektägare: Snäckö bys fiskelag
Kontaktpersoner: Andreas Karlsson
Projekttid: 14.03.2018-31.11.2020
Diarienr: ÅLR 2018/2261
Beviljat stöd: 11016,19 €
Total budget: 18360,32 €
Projektstatus: Pågår

 

Gäddfabrik Snäckö

Drönarbilderna är tagna av Linda Sundström, Projekt Fiskevård 

© All rights reserved