Folkdans & ungdomar

På Åland hölls den första folkdansuppvisningen i samband med den stora Sångfesten i Mariehamn 1922. Folkdansarna på Åland r.f är en av avtalsparterna i samarbetsorganet Nordlekrådet för folkdans och folkmusik i Norden. Projektet har som mål att på hemmaplan visa de nordiska folkdanstraditionerna och väcka intresse bland de unga, genom ett läger i juli 2019 för ungdomar i åldern 12-20 år i samband med ett nordiskt folkdansevenemang på Åland. Varje nordiskt land och självstyrande område har en långfolkdans- och folkmusiktradition med likheter och olikheter. Vår målsättning är att de folkliga traditionerna, som är en viktig del av vårt kulturarv på Åland, inte ska försvinna.
Läs mer >>

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved