Vattenreningsverk, Kobba Klintar

Titta på 360 bild här

På Kobba Klintar ligger en lotsstation som numera är ur bruk. Kobba Klintar är ett populärt utflyktsmål från Mariehamn. Upprustning av husen och hamnen har skett de senaste åren, och numera används ön bland annat för utställningar. Båken delfinansierades av Leader under programperioden 2007-2013.  Under 2018 har Leader finansierat ett projekt som innefattat inköp och installation av avsaltningsanläggning,vattenreningsverk samt inköp av boj med förankring för pumpen till reningsverket. Målet är att de skall bli självförsörjande med hushållsvatten  och slippa köra ut vatten med båt. I framtiden vill vi installera solpaneler för driften av reningsverket. Nu kommer vattenverket att drivas av vår generator. Målet är att minska miljöbelastningen genom att minska antalet transporter med båt till kobbarna. Under sommaren körs nu flera turer per vecka enbart för vattentransport. Ett annat mål är att på sikt underlätta cafépersonalens arbete.
Läs mer här >>

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved