Snösystem

Germundö Alpin rf effektiviserar snöläggningen i slalombacken. För att kunna laga snö behövs en pump som pumpar vatten från den närliggande sjön till det befintliga rörsystemet. Vi behöver en effektivare pump samt fler snökanoner, slangar mm för att klara av snöläggningen på kortare tid. Vi behöver anlita en firma för att montera pump och röranslutningar samt motorvagga. Detta är specialkunnande som inte finns inom slalomklubben. Vi kommer att ordna flera talkon för att göra det vi klarar av själva inom detta projekt. För övrigt så sköts hela driften av verksamheten med frivilliga oavlönade krafter både till kiosken och liften. Vi kommer även i år att fixa annat på anläggningen, byte av fönster och dörr på kiosken, målning av alla byggnader samt byggna nytt vedförråd och sittplatser till grillplatsen.

Projektägare: Germundö Alpin rf
Kontaktpersoner: Peter Smulter, Maria Häggblom
Projekttid: 17.3.2022-31.3.2023
Diarienr: ÅLR 2022/2233
Beviljat stöd: 33 552 €
Total budget: 55 920 €
Projektstatus: Avslutat

Deltagande personer i projektet: 19
Arbetade talkotimmar: 105

LAGs motivering: Projektet ger större kapacitet och möjligheter för att utvidga en verksamhet som skapar förutsättningar för vinteraktiviteter på hemmaplan, särskilt för barn och unga.

slalom
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved