Kumlinge kulturcentrum

Kumlinge byalag omvandlar den gamla folkskolan mitt i Kumlinge by till ett kulturcentrum. Ett sommarcafé har drivits som ett ungdomsprojekt sommartid och därtill erbjuder man också vistelsestipendier för kulturarbetare som vill ha arbetsro under allt från tre månader till ett år. Syftet är att skapa en mötesplats för lokalbefolkningen, skärgårdens besökare och kulturskapande.
Läs mer >>

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved