Jåsholm naturmotionsstig

Brändö idrottsklubb anlägger en naturmotionsstig på Jåsholm söder om Brändö by. Med motionsstigen vill vi främja möjligheterna till vardagsmotion. Naturmotionsstigen på Jåsholm är avsedd för alla kommunens invånare: olika element på stigen tilltalar olika åldersgrupper. Det planeras ett picknickställe, informationstavlor och enkla klätterställningar på området.

Läs mer >>

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved